Sınav ve değerlendirme süreçleri Türkiye’de Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM) tarafından yürütülen CNC takım tezgahları satış sonrası hizmetler (teknik servis, kurulum ve eğitim) alanındaki meslekler de dahil olmak üzere 143 meslekte çalışanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunuyor.

“Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan mesleklerin de dahil olduğu 143 meslekte çalışabilmek için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda TİAD MTM tarafından; “12UY0101-5 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi”, “12UY0102-5 CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi” ve “13UY0151-5 CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi” mesleklerinde, birçok sektör firmasının personeline, başarılı oldukları sınavlar sonucunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi. 25 Eylül 2018 tarihinden bu yana zorunluluk bulunan mesleklerde sınav ve belgelendirme faaliyetleri devam ediyor.

CNC takım tezgahları satış sonrası hizmetler alanındaki mesleklerde ilgili alandaki Meslek Yüksek Okulu ve üniversitelerin mühendislik, teknik öğretmenlik lisans programlarından mezun olmayan her çalışanın MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunludur ve belge sahibi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

TİAD MTM tarafından belgelendirme yapılan CNC tezgahların satış sonrası hizmetleri ile ilgili meslekler haricinde makina ve takım tezgahları sektöründe; CNC Programcısı/Operatörü, Hidrolik – Pnömatikçi, Makine Bakımcı, Makine Montajcısı, Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü gibi mesleklerde de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu başlamış bulunmaktadır. Bu belgelendirme sistemi sayesinde sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemesi ve çalışma hayatına bir standart getirerek verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve belge sahibi olabilmek için kurulmuş olan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi ile; işe alınacak personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerini önceden biliniyor olacak ve oryantasyon süreci kısalacak, personel hatalarından kaynaklı makine kırılması ve iş kazaları en aza inecek, var olan ve ileride oluşabilecek ilgili devlet teşvikleri sayesinde personel istihdamı maliyetleri azalacaktır.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

İşgücünün mesleki yeterliliğinin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının sağlandığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir personel belgelendirme sistemdir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin İş Dünyasına Katkısı Nasıl Olacaktır?

Sistemin kurulmasındaki temel amaç eğitim ile iş yaşamının nitelik talepleri arasında işlevsel bir bağ kurmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, sektör firmalarının görüşleri ile personelin ve işin niteliklerini belirleyen Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler hazırlanmaktadır.

Hazırlanan bu rehber dokümanlara referanslı olarak yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanmış olan kişiler, iş dünyasının ihtiyacı olan niteliklere sahip olan kişiler olacaktır.

Hangi Mesleklerde MYK belgeleri verilecektir?

Doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler haricinde kalan tüm alanlarda Mesleki Yeterlilik belgesi verilmektedir.

Kimler Mesleki Yeterlilik Belge Sahibi olabilir?

MYK tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeterlilikte yetkilendirilmiş̧ belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapabilir. Adaylar, başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/veya diğer ölçme yöntemlerine göre değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Kişi birden fazla ulusal yeterlilik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olabilir mi?

Ulusal Yeterlilik Sistemi, kişilerin birden fazla ulusal yeterlilikte belge sahibi olabilmelerini mümkün kılmaktadır. TİAD MTM bünyesinde ortak birimlere sahip meslekler arasında yatay geçiş̧ ile kapsamda bulunan diğer mesleklerin belgeleri de alınabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yurtdışında da geçerliliği var mı?

TİAD MTM tarafından verilen mesleki yeterlilik belgelerinin, uluslararası alanda birçok ülke ile karşılıklı tanıma anlaşması olan TÜRKAK akreditasyonuna sahip olması nedeniyle, belgelerin yurtdışında da geçerliliği bulunmaktadır. Talep edilmesi halinde belgeler İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça dillerinde de hazırlanarak verilebilmektedir.

TİAD Mesleki Test Merkezi (TİAD MTM) Neden Kuruldu ve Faaliyetleri Nelerdir?

TİAD tarafından 2011-2013 yılları arasında yürütülmüş bir AB Projesi olan “Takım Tezgahları VOC-Test Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Projesi” sonucunda sektörde çalışan personelin okullu-alaylı ayrımı gözetmeksizin yetkinliklerini belgelemesi ve çalışma hayatına bir standart getirerek verimliliği artırmak amacıyla kuruldu.

TİAD MTM, personel belgelendirme yapmak ve uluslararası geçerliliği olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini vermek için TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş olup, 1 Temmuz 2014’ten bu yana sınav ve belgelendirme hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;

12UY0101-5 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

12UY0102-5 CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi

13UY0151-5 CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi mesleklerinde MYK ve TÜRKAK’tan akredite olarak sınavlar gerçekleştirmekte ve başarılı olan kişilere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi vermektedir.

TİAD MTM tarafından verilen belgelerin faydası nedir?

Akreditasyon kapsamında yer alan mesleklerde çalışmakta olan kişiler, sanayinin can damarı olan CNC takım tezgahlarının kurulumunu, bakımını, arıza tespitini, tamirini, yenileme işlemlerini yapan ve operatörler için eğitimlerini veren kişilerdir.

Sanayi üretiminin aksamaması için, bu işleri yapacak olan kişilerin nitelik ve yetkinliklerinin belirli ve belgeli olması büyük önem taşımaktadır.

TİAD MTM, bu kapsamda sektörde çalışan personelin niteliğini belgelemekte ve yetkin olanla olmayanın ayrımını yaparak sanayiye hizmet etmektedir.