Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) tarafından, TİAD Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) adı altında, takım tezgahları sektöründe oluşturulmuş olan ulusal yeterliliklere dayalı olarak değerlendirme ve sertifikasyonu sağlayan mesleki bilgi-beceri belgelendirme merkezi kurulmuştur. Bu merkezin kuruluşu, TİAD’ın Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği destekli hibe projesinin, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından desteklenmeye uygun bulunmasına dayanır.

Söz konusu projenin genel hedefi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) doğrultusunda değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturularak, etkin ve sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilikler Sistemi (UYS) kurulmasına ve işletilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu doğrultuda öncelikli olarak, TİAD tarafından “CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (UMS)”, “NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği”, “NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” ve “NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği” hazırlanmış ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak yayınlanmıştır.

Sınav ve belgelendirme hakkında bilgi almak ister misiniz? SINAV VE BELGELENDİRME SAYFASI

YETERLİLİK SİSTEMİ

TANITIM FİLMİ

SPONSORLU HABERLER

TİAD MTM; takım tezgahları sektöründe oluşturulmuş olan ulusal yeterliliklere dayalı olarak değerlendirme ve sertifikasyonu sağlayan mesleki bilgi-beceri belgelendirme merkezi kurulmuştur.

Sosyal Medya Hesaplarımız: