K.V.K.K. Aydınlatma Metni

TAKIM TEZGAHLARI SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ MESLEKİ TEST MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (TİAD MTM)

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğü’nü düzenleyen 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

İLGİLİ KİŞİ

Kişisel verileri TİAD MTM tarafından işlenen siz, bir mal ya da hizmet almanız sebebiyle tarafımızca Ürün Veya Hizmet Alan Kişi olarak tanımlanmaktasınız ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

VERİ SORUMLUSU

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan TİAD MTM veri sorumlusudur.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

 

KVKK Md.5/2c’de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle;

 

Sizinle akdedilen TİAD MTM’den Sınav ve Belgelendirme Hizmeti Satışı’na istinaden Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Başvuru Yapılan Sınav Adı, Başvuru Yapılan Sınav Türü, Sınav Hakkı, Başvuru Tarihi, Sınav Başvuru Numarası,  Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No, Cinsiyet, Yaşadığı Şehir, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit),  E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Kan Grubu, Fiziksel Engel Durumu, Özel İhtiyaç Durumu, Çalışma Durumu, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, Çalıştığı Bölümü/Pozisyonu, Çalıştığı Yerdeki Görevi, Mesleği, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İşyeri Faksı, Sektörde Çalışılan Toplam Süre, İş Deneyimi, Eğitimi, Öğrenim Gördüğü / Mezun Olduğu Okul, Daha Önce Alınan Belge Bilgileri, Sınav Ücreti Geri Ödeme Tercihi, IBAN numarası, İmza, Başvuru Değerlendirme Sonucu, Sınav Video Kaydı, Belge Numarası, Belge Hologram Numarası, Belge Tarihi, Evrak Tarihi, Evrak Türü

 

Sizinle akdedilen TİAD MTM’den Sınav ve Belgelendirme Hizmeti Satışı’na istinaden Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İş Yeri Faks Numarası, Kurumdaki Unvanı, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm

 

KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle;

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ndeki Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunun Saklama Yükümlülüğü (Madde 29)’a istinaden Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Başvuru Yapılan Sınav Adı, Başvuru Yapılan Sınav Türü, Sınav Hakkı, Başvuru Tarihi, Sınav Başvuru Numarası,  Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Adayın Adı, Adayın Soyadı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No, Cinsiyet, Yaşadığı Şehir, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit),  E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Kan Grubu, Fiziksel Engeli, Özel İhtiyacı, Çalışma Durumu, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, Çalıştığı Bölümü / Pozisyonu, Çalıştığı Yerdeki Görevi, Mesleği, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İşyeri Faksı, Sektörde Çalışılan Toplam Süre, İş Deneyimi, Eğitimi, Öğrenim Gördüğü / Mezun Olduğu Okul, Daha Önce Alınan Belge Bilgileri, Sınav Ücreti Geri Ödeme Tercihi, IBAN numarası, İmza, Başvuru Değerlendirme Sonucu, Sınav Video Kaydı, Belge Numarası, Belge Hologram Numarası, Belge Tarihi, Belge Gözetim ve Bitiş Tarihi, Evrak Tarihi, Evrak Türü

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ndeki Mesleki Yeterlilik Kurumuna Yapılması Gereken Bildirimler (Madde 21/3, 23/2)’e istinaden Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amacıyla 

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Uyruk, Eğitimi, Çalıştığı Kurumun Adı, Belge Numarası, , Sınav Tarihi, Sınav Yeri, Sınav Saati, Sınav Sonucu, Sınav Başvuru Durumu, Sınav Adı, Sınav Türü, Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi, Evrak Tarihi, Evrak Türü, Çalışma Durumu, Fiziksel Engeli, Özel İhtiyacı, IBAN Numarası, Sınav Video Kaydı, İmza

 

KVKK Md.5/2f’deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle;

 

Şartları sağlayan meşru menfaatimize istinaden İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Ad, Soyad, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İş Yeri Faks Numarası, Kurumdaki Unvanı, Kurumdaki Görevi, Çalıştığı Bölüm

 

Şartları sağlayan meşru menfaatimize istinaden Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Ad, Soyad, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu İrtibat Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi

 

Şartları sağlayan meşru menfaatimize istinaden Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Ad, Soyad, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit), E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İş Yeri Faks Numarası, Çalıştığı Bölüm

 

Şartları sağlayan meşru menfaatimize istinaden Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla 

Ad, Soyad, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi

kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

 

Lojistik Şirketleri’ne gönderilen materyalin tarafınıza teslim edilebilmesi amacıyla

Ad, Soyad, Çalıştığı Kurumun Adı, Kurum Adresi, İrtibat Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve E-Posta Adresi;

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’na sınav sonuçları ve belge basımı yapılması, denetim delili sunulması amacıyla

Başvuru Yapılan Sınav Adı, Başvuru Yapılan Sınav Türü, Sınav Hakkı, Başvuru Tarihi, Sınav Başvuru Numarası,  Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No, Cinsiyet, Yaşadığı Şehir, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit),  E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Kan Grubu, Fiziksel bir engeli, Özel İhtiyacı, Çalışma Durumu, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, Çalıştığı Bölümü/Pozisyonu, Çalıştığı Yerdeki Görevi, Mesleği, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, İşyeri Faksı, Sektörde Çalışılan Toplam Süre, İş Deneyimi, Eğitimi, Öğrenim Gördüğü / Mezun Olduğu Okul, Daha Önce Alınan Belge Bilgileri, Sınav Ücreti Geri Ödeme Tercihi, IBAN numarası, İmza, Başvuru Değerlendirme Sonucu, Sınav Video Kaydı, Belge Numarası, Belge Hologram Numarası, Belge Tarihi, Belge Gözetim ve Bitiş Tarihi, Evrak Tarihi, Evrak Türü

 

Türk Akreditasyon Kurumu’na sınav ve belgelendirme sonuçlarının bildirimi, denetim delili sunulması amacıyla

 

Başvuru Yapılan Sınav Adı, Başvuru Yapılan Sınav Türü, Sınav Hakkı, Başvuru Tarihi, Sınav Başvuru Numarası,  Uyruk, T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri No, Cinsiyet, Yaşadığı Şehir, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Telefon Numarası (Mobil), Telefon Numarası (Sabit),  E-Posta Adresi, İrtibat Adresi, Kan Grubu, Fiziksel Engel Durumu, Özel İhtiyacı, Çalışma Durumu, Çalıştığı İşyeri/Kurum Adı, Çalıştığı Bölümü/Pozisyonu, Çalıştığı Yerdeki Görevi, Mesleği, İşyeri Adresi, İşyeri Telefonu, , İşyeri Faksı, Sektörde Çalışılan Toplam Süre, İş Deneyimi, Eğitimi, Öğrenim Gördüğü / Mezun Olduğu Okul, Daha Önce Alınan Belge Bilgileri, Sınav Ücreti Geri Ödeme Tercihi, IBAN numarası, İmza, Başvuru Değerlendirme Sonucu, Sınav Video Kaydı, Belge Numarası, Belge Hologram Numarası, Belge Tarihi, Belge Gözetim ve Bitiş Tarihi, Evrak Tarihi, Evrak Türü

kişisel verileriniz aktarılabilir.

ALINAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.
Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta, kart okuyucular, kameralar gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvurunuzu;

 

 1. İsmetpaşa Mah. Karadeniz Sok. No:1 Kat:2 34040 Bayrampaşa / İstanbul adresine yazılı olarak;
 2. takimtezgahlari@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak info@tiad.org adresine e-posta göndererek

yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile ulaşabilirsiniz.

 

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi (TİAD MTM)