Yeterlilik Sistemi

Ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak teknik ve meslekî eğitim standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara ilişkin akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye ilişkin kural ve faaliyetlerdir.

Ulusal meslekî yeterlilik sisteminin amaçları şunlardır:

  • Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek
  • Öğrenme çıktıları için ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak
  • Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini temin etmek
  • Yatay ve dikey geçişler için yeterlilikleri ilişkilendirmek, ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak
  • Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak
  • Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek

 

UMYS’de öncelikle iş dünyası ve diğer ilgili tarafların katılımıyla taslak meslek standartları geliştirilmektedir. MYK sektör komitesine sunulan taslaklar yapılan inceleme ve değerlendirmenin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Meslek standartlarını temel alan Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması süreci yine eğitim ve öğretim kurumları, iş piyasası ve ilgili diğer tarafların katılımıyla gerçekleştirilmekte, hazırlanan yeterlilik taslakları MYK sektör komitesinin değerlendirme ve incelemesinin ardından MYK Yönetim Kurulu onayıyla ulusal yeterlilik olarak kabul edilerek, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi’ne (UYÇ) yerleştirilmektedir. Ulusal Yeterlilikler; sınav ve belgelendirme süreçlerine, sınav materyali ile eğitim ve öğretim müfredatlarının ve materyallerinin geliştirilmesine temel teşkil etmektedir..

Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını takiben MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca Ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilen sınavlar sonucunda başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmektedir.

SINAV BAŞVURUSU

SINAV REHBERİ

TANITIM FİLMİ