Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek Standardının şekli ve içeriği; uluslararası örnekler incelenerek hazırlanan ve sektör komitesinden görüş alınarak Yönetim Kurulunca onaylanan “Meslek Standardı Formatı”na uygun olmak zorundadır. Meslek Standardı Formatı uluslararası uygulamalardaki değişiklikler ile MYK uygulamalarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler dikkate alınarak hazırlama usulüne göre güncellenir.

Standardı belirlenecek mesleğe ilişkin yeterlilik düzeyleri, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olmak zorundadır.

 

MESLEK STANDARDI AKTÖRLER VE STANDARTLARIN TANINMA SÜRECİ

Meslek standartları MYK tarafından yetkilendirilen, sektörünü temsil etme yeteneği ve yetkinliği olan kurumlarca hazırlanabileceği gibi MYK tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca da hazırlanabilmektedir.

Meslek standardı hazırlama başvuru sürecinden başlayarak, meslek standardının doğrulanması, onaylanması ve Ulusal Meslek Standardı olarak yayımlanmasına kadar geçen süreçteki temel aktörler

  • Meslek Standardı Hazırlamak Üzere Yetkilendirilmiş Kuruluşlar/Çalışma Grupları
  • MYK Sektör Komiteleri
  • MYK Yönetim Kurulu

MESLEK STANDARTLARININ TANINMA SÜRECİ

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen kuruluşların veya oluşturulan çalışma gruplarının hazırladığı taslak meslek standartlarının Ulusal Meslek Standardı olarak tanınması aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilir:

SINAV BAŞVURUSU

SINAV REHBERİ

TANITIM FİLMİ